Execution only2019-04-11T08:58:09+00:00

U hebt via Noventas ook de mogelijkheid om op basis van execution only uw financieel product af te sluiten. In geval van execution only bent u zelf verantwoordelijk voor de keuze van verzekering/financieel product, alsmede voor de afstemming op uw persoonlijke situatie. Als u ervoor kiest om zonder advies van een adviseur de verzekering zelf via execution only af te sluiten bent u ook zelf verantwoordelijk voor het doornemen en begrijpen van de polisvoorwaarden van de betreffende verzekeringen en voor de keuze van de dekking en eventuele aanvullende dekkingen. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het eventueel niet correct of niet volledig invullen van het aanvraagformulier voor de verzekering en de mogelijke gevolgen daarvan, zoals deze in de polisvoorwaarden van de verzekeringen vermeldt staan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes bij het afsluiten van een verzekering. Wanneer u wel advies wenst, kunt u contact met ons opnemen.

Deze dienst is geschikt voor relaties die er zeker van zijn dat zij zonder verdere bemoeienis van een adviseur, anders dan voor het bemiddelen van een product, in staat zijn voor zichzelf de beste keuze te maken. Wij zullen u wel, indien relevant, vooraf een, door de overheid verplichte, kennistoets afnemen. Als blijkt dat uw kennis onvoldoende is ligt een advies meer voor de hand. Voor het merendeel van de schadeverzekeringen is dit niet aan de orde.

Lees ook ons dienstverleningsdocument voor meer informatie over onze dienstverlening.

Zorgverzekering

Als u via onze website een zorgverzekering afsluit dan is er geen sprake van advies. Bij het online afsluiten van zorgverzekeringen via Noventas is, aangezien het geen advies betreft, sprake van Execution Only. Twijfelt u over dekking, voorwaarden of iets anders met betrekking tot de zorgverzekeringen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op.

Omdat u ervoor kiest om zonder advies van een adviseur de zorgverzekering zelf via execution only af te sluiten bent u ook zelf verantwoordelijk voor het doornemen en begrijpen van de polisvoorwaarden van de zorgverzekeringen en voor de keuze van de dekking en eventuele aanvullende dekkingen. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het eventueel niet correct of niet volledig invullen van het aanvraagformulier voor de zorgverzekering en de mogelijke gevolgen daarvan, zoals deze in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeringen vermeldt staan.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes bij het afsluiten van een zorgverzekering. Wanneer u wel advies wenst, kunt u contact met ons opnemen.

Hoe werkt het afsluiten van een Zorgverzekering?

  1. U maakt op onze website via een van de applicaties een vergelijking van een door u gekozen zorgverzekering.
  2. U vergelijkt en leest de voorwaarden van de zorgverzekeringen voordat u de gewenste zorgverzekering aanvraagt.
  3. U vult alle vragen volledig en correct in en de maatschappij gaat dan uw aanvraag voor de zorgverzekering beoordelen.
  4. U ontvangt een mail of de aanvraag wel of niet wordt geaccepteerd. Als de aanvraag niet wordt geaccepteerd is uw zorgverzekering niet afgesloten.
  5. Wanneer de aanvraag voor de zorgverzekering akkoord is ontvangt u per e-mail een bevestiging.
  6. Binnen 14 dagen na ontvangst van de polis heeft u de mogelijkheid om zonder opgaaf van reden de zorgverzekering per de ingangsdatum nietig te verklaren.
  7. Hebt u niet of niet tijdig een mail of andere bevestiging ontvangen, neem dan meteen contact met ons op!
Ga naar de bovenkant