Raak je als militair door een ongeval blijvend invalide of overlijd je hierdoor, dan kan er, afhankelijk van de omstandigheden en mate van arbeidsongeschiktheid, een aantal specifieke uitkeringen volgen. Ook Defensie regelt in dat geval als goed werkgever een groot aantal zaken. Zij komt je echter niet altijd tegemoet in bijvoorbeeld de aanpassing van een woning of auto.

De ervaring leert dat in zo’n situatie het voor jou en/of jouw partner belangrijk is dat er in de periode na een ongeval voldoende geld voorhanden is om zelf naar eigen inzicht een aantal zaken te kunnen regelen. Het doel van een ongevallenverzekering is het uitkeren van het verzekerd bedrag bij overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval van de verzekerde(n).

De ongevallenverzekering die Noventas voor jou kan bemiddelen, het Defensie Ongevallen Plan – onder gebracht bij Lloyd’s, de grootste verzekeringsbeurs ter wereld, en verkrijgbaar met verschillende verzekerde bedragen – biedt hier uitkomst.

Enkele voordelen van deze verzekering

 • Privé dekking
 • Molest dekking
 • PTSS dekking
 • UNIEK!! Verzekeren van “Active War
 • 24/7 dekking
 • Variabele hoogte op de verzekerde bedragen
 • Uitgebreide lijst met beroepen waarop de dekking(en) van toepassing is(zijn) zoals Politie, beveiliging, brandweer, VPD etc.
 • Uitgebreidere mogelijkheden voor voortzetten na Defensie, inclusief behoud PTSS-dekking
 • Eventueel aanvullende hypotheekdekking

Een greep uit de mogelijke beroepen

 • Defensie
 • Politie
 • Brandweer
 • Beveiliging
 • VPD
 • Ambulance
 • Gezondheidszorg
 • Openbaar vervoer
 • NGO

De meest afgesloten (basis) versie voor militairen heeft een dekking van € 5.000,= bij overlijden, maximaal € 50.000,= bij blijvende invaliditeit en maximaal € 50.000,= bij PTSS.

Zie de voorwaarden voor exacte informatie omtrent dekking en uitkering. Uiteraard worden eventuele “standaard” uitsluitingen zoals molest en oorlog teniet gedaan! Deze zaken zijn dus WEL verzekerd!
Ook de zogenoemde “grensverleggende activiteiten” (GVA), zoals parachutespringen, onderwatersport, wintersport en bergbeklimmen zijn beroepsmatig standaard meeverzekerd. Deze activiteiten dienen altijd onder deskundige begeleiding te staan.

aanvragen dap/dop

Uitzending door Defensie

Ook tijdens uitzending zijn de risico’s van blijvende invaliditeit en overlijden standaard verzekerd. Deze risico’s zijn zonder premietoeslag verzekerd! Inclusief “active war”

PTSS en andere bedragen

De Ongevallenverzekering is naar keuze uit te breiden naar andere verzekerde bedragen en is inclusief PTSS dekking. Ook kan een aanvullende hypotheekdekking meeverzekerd worden. Neem hiervoor contact met ons op.

Uit dienst / ander beroep!

Na het verlaten van de dienst sluit Noventas jouw pakket direct aan op jouw (nieuwe) persoonlijke situatie en wensen. Ook voor de meeste andere beroepen zoals politieambulancepersoneelbeveiliging etc. is er dekking, inclusief PTSS! Informeer naar jouw situatie. Het is wel zaak dit tijdig (binnen 3 maanden) aan ons door te geven. Ook kan jouw pakket tussentijds gewijzigd of aangevuld worden. In geval van schade, noodgevallen of vragen heb je in Noventas en haar partners een direct aanspreekpunt.

Bekijk via onderstaande link de korte samenvatting met de meest relevante informatie over de dekking van deze verzekering. LET OP! Lees ook de clausuleteksten voor de speciale militaire dekkingen .

verzekeringskaarten