Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van Noventas van toepassing. Door het gebruik van de site accepteer je deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Noventas doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site (inclusief alle productinformatie die er te vinden is) geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Beslissingen die u als bezoeker neemt op basis van informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico. Wanneer je onjuistheden tegen komt stellen wij het op prijs als je die ons doorgeeft via: info@Noventas.nl 

Rechten
Noventas, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Daaronder vallen ondermeer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de site. De site en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Noventas.

Noventas heeft voor zover haar bekend rechtenvrije en gratis afbeeldingen op haar site gebruikt. Mocht dit niet het geval zijn, laat het ons weten opdat wij de afbeelding kunnen vervangen.

Wijzigingen
Noventas mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.