Welke dienstverlening biedt Noventas aan?

Schadeverzekeringen voor beroep, privé en bedrijf

Bij Noventas kun je voor jou als militair speciale producten afsluiten die toezien op het, in meer of mindere mate, “afdekken” van jouw beroepsrisico’s als militair. Bij Noventas kun je terecht voor schadeverzekeringen voor jouw privé situatie of voor jouw bedrijf. Via Noventas kun je dus schadeverzekeringen laten offreren, aanvragen en afsluiten en/of spaarrekeningen openen. Onder schadeverzekeringen vallen onder andere motorrijtuig-, woonhuis-, inboedel-, aansprakelijkheid-, zorg-, ongevallen- en reisverzekeringen.

In bijna alle gevallen regelen wij de volledige totstandkoming van de verzekering. Soms word je namelijk via onze site direct doorgeleid naar de website van de verzekeraar, die het afsluiten van de verzekering rechtstreeks met je regelt. Meestal vragen wij eerst wat informatie van je om jou een goed voorstel te kunnen toesturen. Noventas treedt voor een groot aantal verzekeraars op als tussenpersoon. Dus ook na het afsluiten van de verzekering kun je bij Noventas terecht voor zaken als wijzigingen en/of schades. Wij handelen dit dan verder voor je af met de verzekeraar. Als je een verzekering bij ons afsluit, informeren we je duidelijk over wat je van ons kunt verwachten en welke rol wij hebben: moet je voor bijvoorbeeld een wijziging of een schademelding bij ons zijn of bij de verzekeraar.

Voor sommige producten (zoals onder andere DAP en DOP) bemiddelen wij slechts voor één verzekeraar.

Spaarrekeningen

Via Noventas kun je spaarrekeningen openen via de aanbieders waarmee wij samenwerken. Heb je een keuze gemaakt op onze site, dan kun je via onze website doorklikken naar de website van de aanbieder, alwaar je dan de spaarrekening kunt aanvragen. Of je maakt gebruik van ons aanvraagformulier.

AFM en Kamer van Koophandel

Noventas.nl is een handelsnaam van HMG Financiële Dienstverlening B.V. en is formeel gevestigd aan de Nachtegaallaan 11 te Mierlo en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder het nummer 51063417. Noventas staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12020958. Bij het Kifid staan wij geregistreerd onder het nummer 300014344.

Hoe wordt Noventas beloond voor haar dienstverlening?

Noventas ontvangt pas provisie als jij via ons een product afneemt. De precieze vergoeding kan verschillen per product en per aanbieder. Een overzicht vindt je in ons dienstverleningsdocument. Hierin vindt je ook de informatie over de maandelijkse administratiekosten die Noventas hanteert en eventuele uurtarieven.

Hoe zit het met de deskundigheid van medewerkers van Noventas?

Bij Noventas werken professionals. Alle medewerkers hebben de benodigde diploma’s/ervaring om jou deskundig te woord te kunnen staan, volgen de daarvoor benodigde opleiding en/of werken onder toezicht van een gediplomeerd medewerker. Onze medewerkers houden hun kennis actueel door regelmatige bijscholing.

Wat verwacht Noventas van jou als klant?

Noventas wil jou als klant zo goed mogelijk van dienst zijn. Hierbij is jouw medewerking echter van belang. Daarom verwachten we dat jij onder meer:

  • De juiste gegevens aan ons verstrekt. Dit is ook in jouw belang. Mocht achteraf blijken dat je onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt, dan kan een verzekeraar bijvoorbeeld besluiten je schade niet (geheel) te vergoeden.
  • Wijzigingen in je persoonlijke situatie zo snel mogelijk aan ons doorgeeft, zoals bijvoorbeeld een adreswijziging of wijziging in gezin/beroep/bedrijf. Dit is belangrijk omdat Noventas of de verzekeraar je alleen zo tijdig kan informeren over de afhandeling van schades of poliswijzigingen.
  • Ons een geldig e-mailadres verstrekt om je op de hoogte te kunnen houden van belangrijke zaken rondom jouw verzekering of een ander financieel product en jou de polissen en andere bescheiden tijdig kunnen doen toekomen.
  • De gegevens van door jou ontvangen stukken controleert en eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk aan ons doorgeeft.

Klachtenprocedure

Klacht over Noventas

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van Noventas? Dan kun je een klacht bij ons indienen. Jouw klacht wordt daarna door de toegewezen medewerker behandelt. Die persoon neemt contact met je op en zal je laten weten hoe lang het ongeveer zal duren om je klacht af te handelen.
Als de klacht door Noventas niet naar tevredenheid wordt opgelost kun je nog terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Klacht over een bank of verzekeraar

Heb je een klacht over een bank, verzekeraar of andere aanbieder? Meldt die dan rechtstreeks bij de directie van de desbetreffende organisatie. Als deze klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost dan kun je nog terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Website: http://www.kifid.nl/consumenten/hoe-dient-u-uw-klacht-in
E-mail: consumenten@kifid.nl
Tel.: 0900-3552248

Privacy statement

Voor het aanvragen van een offerte en/of financieel product, moet je persoonlijke gegevens invullen. In ons zogenoemde Privacy statement staat hoe wij hier mee omgaan.

Disclaimer

Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van Noventas van toepassing. Door het gebruik van de site accepteer je deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Noventas doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site (inclusief alle productinformatie die er te vinden is) geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Beslissingen die jij als bezoeker neemt op basis van informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico. Wanneer je onjuistheden tegen komt stellen wij het op prijs als je die ons doorgeeft via: info@noventas.nl 

Rechten

Noventas, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Daaronder vallen onder meer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de site. De site en alles wat erop staat mag door derden alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Noventas.

De gebruikte afbeeldingen op deze site, onder meer van het Ministerie van Defensie, zijn voor zover bekend rechtenvrij en gratis te gebruiken. Indien aan de afbeeldingen alsnog rechten zijn verbonden, vernemen wij dit graag opdat wij deze dan kunnen verwijderen.

Wijzigingen

Noventas mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.

Persoonsgegevens naar derden

Als je via Noventas/HMG Financiele Dienstverlening B.V. een verzekering of dienst afneemt geef je automatisch toestemming om jouw persoonsgegevens te gebruiken voor het verwerken van het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst/overeenkomsten, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, in kaart brengen van behoeftes en interesses en het doen van gerichte aanbiedingen en informatie op maat met betrekking tot producten en/of diensten van HMG Financiele Dienstverlening B.V. en/of met ons samenwerkende partijen als financiele dienstverleners en derden.

Beloningsbeleid

Het beleid van Noventas/HMG Financiele Dienstverlening B.V. is gericht op de lange termijn relatie met en belangen van onze klanten. Om dit te realiseren is het van belang dat wij beschikken over goed gekwalificeerde en betrokken medewerkers. Ons beloningsbeleid is zodanig ingericht dat het bijdraagt aan het bevorderen, aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers niet worden geprikkeld door de beloning tot het onzorgvuldig behandelen van klanten. Daarom ontvangen onze medewerkers uitsluitend een vast salaris.