Defensie gaat extra investeren in kennis en innovatie. In de zogenoemde Uitvoeringsagenda Innovatie en Onderzoek staat in hoofdlijnen wat de organisatie de komende jaren van plan is. Staatssecretaris Christophe van der Maat stuurde die vandaag naar de Kamer.

Wetenschap en technologie maken meer en meer het verschil tussen het winnen of verliezen van het gevecht. Kennisontwikkeling en innovatie geven de doorslag. Daarom versterkt Defensie haar innoverend vermogen stevig. Dat lukt volgens Van der Maat alleen door nauw samen te werken met het bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Vanaf volgend jaar starten onderzoeksprogramma’s bij TNO, NLR en Marin. Nieuwe domeinen als cyber en ruimtetechnologie krijgen daarin expliciet aandacht. Defensie zet ook versneld in op onderzoek naar nieuwe dreigingen, zoals hypersone wapens.

Daarnaast wil de krijgsmacht sneller innoveren met behulp van de eigen innovatiecentra. Dat gebeurt onder meer met op de markt verkrijgbare kennis bij kansrijke ontwikkelingen. Daarbij werkt Defensie vanaf 2023 nauw samen met het midden- en kleinbedrijf. Verder markeert de militaire organisatie 9 innovatiegebieden. Die geven richting aan de innovatiecentra en bieden hun partners inzicht.

Defensie wil zoveel mogelijk internationaal samenwerken. Dat gebeurt al op veel gebieden. Zo vervangen Nederland en Duitsland samen geavanceerde luchtverdedigings- en commandofregatten. Ook schaffen ze gezamenlijk identieke lichte luchtmobiele wielvoertuigen aan. Met België vervangt Nederland de maritieme mijnenbestrijdingscapaciteit en M-fregatten.

Met de extra investeringen wordt het Nederlandse bedrijfsleven versterkt.

Bron: defensie.nl