/Privacy
Privacy 2015-03-10T14:20:19+00:00

Privacy

Voor het aanvragen van een offerte en/of financieel product, moet je persoonlijke gegevens invullen. Hieronder lees je hoe wij hier mee omgaan. 

Gegevensverwerking

Noventas verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot jou als klant, prospect of bezoeker van deze website. Dit doen wij om onze bedrijfsvoering efficiënt en effectief te houden en om bij te houden of deze website voldoende aansluit op de wensen van jou als relatie. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op;

·       het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van/via Noventas en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten,

·       het (laten) beoordelen en (laten) accepteren van (potentiële) klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten (denk aan afhandelen van schade of bijvoorbeeld wijzigen van een verzekering) en het afwikkelen van betalingsverkeer,

·      het frequent checken van jouw gegevens en

·         het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

De informatie die jij beschikbaar stelt via deze website of op een andere (in)directe manier aan ons kan verder gebruikt worden om je te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website en/of financiële producten en/of andere diensten. Jouw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden met uitzondering van Insurrius B.V. tenzij je hebt aangegeven hier mee akkoord te zijn.  

Als je onze site gebruikt, worden er cookies op je computer gezet. Dit doen heel veel websites. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden met gegevens die vanuit de site naar jouw computer worden gestuurd. Zo kun je de site in de toekomst makkelijker gebruiken. De cookies worden op de harde schijf van jouw computer opgeslagen. Als je niet wilt dat deze cookies opgeslagen worden, kun je via jouw eigen browser het gebruik van cookies uitzetten of zelfs verwijderen.  

Mijn Polis

Sluit je een verzekering af via Noventas dan gebruiken we je gegevens voor het aanmaken van een ‘Mijn Polis’-account. Hiermee kun je (een deel van jouw) verzekeringen inzien. 

Afmelden ongewenste berichten

Noventas kan je gegevens gebruiken voor het sturen van (algemene) informatie die afgestemd is op jouw behoefte. Vraag je een offerte aan dan geef je hier automatisch toestemming voor. Wil je deze (algemene) informatie niet meer ontvangen dan kun je dit ons laten weten via een email naar info@noventas.nl.  

Links naar andere websites

Op Noventas vindt je ook links naar andere websites. Noventas neemt geen verantwoordelijkheid voor de omgang van deze organisaties met jouw gegevens. Check de privacystatements op de betreffende website.

Bescherming persoonsgegevens

Noventas gaat zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om. Ze worden doorgegeven aan financiële instellingen waarvan je informatie, een offerte of een financieel product via ons hebt aangevraagd. Financiële instellingen kunnen jouw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vind je ook het privacyreglement van Stichting CIS. Het CIS is te bereiken via: Stichting CIS, Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag, p/a Postbus 124, 3700 AC te Zeist.

Noventas heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen je een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die je achterlaat en de verwerking ervan. We houden ons in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarom is Noventas aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.  

Inzage en correctie

Klanten van Noventas kunnen hun persoonsgegevens inzien en zo nodig laten corrigeren. Wil je dit, stuur dan een verzoek naar: Noventas, Postbus 200, 5660 AE Geldrop. Of per e-mail: info@Noventas. Stuur bij je verzoek wel een kopie mee van een geldig legitimatiebewijs. 

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op: Noventas, Postbus 200, 5660 AE Geldrop. Of per e-mail: info@Noventas. 

Wijzigingen

Noventas heeft het recht wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Noventas.